verimlilik ve kendini onarması özelliğinden anadolu için de ezelden kullanılan tabirdir.

türkülerimizde şiirlerimizde de epey adı zikredilir, kızıllığına da atıfta bulunulur ekseriyetle:

'açar, kan kırmızı yediverenler.
ve kar yağar bir yandan,
savrulur karacadağ, savrulur zozan..'


veya kan çiçekleri ..