Şair ve yazar. 1 Ocak 1971, Konya doğumlu. Konya İnönü İlkokulu (1979), Ilgın İmam-Hatip Lisesi (1986) ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1991) mezunu. Çalışmalarını Ankara’da öğretmenlik yaparak sürdürdü. Kökler dergisinin yayın yönetmenliğini üstlendi. Özellikle Cumhuriyet dönemi şairleri üzerine inceleme, araştırma ve eleştiri yazıları yazdı.

İlk şiiri “Güz Alazında Uçuşan Kar Beyazlığı”, Yeni Taşova gazetesinin sanat eki olarak çıkan Kültür-Edebiyat dergisinde (Mart 1990) yayımlandı. Şiirleri ile yazıları sonraki yıllarda; Ayane, Dergâh, Yedi İklim, Kayıtlar, İkindi Yazıları, Yarın Edebiyat, Bumerang, Hece, Çerağ, Edebiyat Ortamı, Atlılar, Okuntu, Huruç, Ülke, İslâmiyat, İktibas, Kökler ve Mostar dergileri ile Tutanak ve Yeni Şafak gazetelerinde yayımlandı.

“Şair, şiirin en belirgin unsurlarından biri olarak görülmesi gereken ‘imgeye yönelim’de ve ‘imgeyi merkeze almak’ta kayıtsız kalınamayacak bir performansı sahipleniyor. (…)

“Osman Özbahçe, gerek söyleyiş biçimi ve şiirsel edâsı, gerek algı formlarına yüklediği çağrışım / anlam kümeleri, gerekse oluşturmaya çalıştığı estetik ‘dünya’nın çeperlerine yığdığı şiirsel tatlar bakımından ‘kendisi’ olacak bir dokunun vericisiyse de; yine de kimi şiirler boyunca flu bir İsmet Özel etkisi gözden kaçacak gibi değil.” (İhsan Deniz)

“Özbahçe’nin şiirleri dünyanın saldırısını üzerinde hisseden, ancak bu dünyayı anlaşılır ve algılanabilir hale getirmeyi temel meselesi sayan bir bireyliğin sancılarıyla motive olmuştur. Gerçeklikle gerilmiş bir ‘benlik’, bunun için, hemen her zaman bir mizaç halinde karşımıza çıkar. Mizacın şiire aksedişi öznenin tavır ve duruşlarıyla dolayımlanır. Uzun Yürekli Nehir’deki şiirler hayatı temaşa eden bir ben ve bu temaşayla alabora olmuş bir öznelliğin dışavurumudur.” (Ali K. Metin)

ESERLERİ:

ŞİİR: Uzun Yürekli Nehir (1999), Düşmanlık (2004), Kral (2006).

BİYOGRAFİ: Çağının Mimarı Mimar Sinan (2003).

ÇOCUK KİTABI: Kitabımı Öğreniyorum (2005).