birden çok anlamı olan sözcüğü tüm anlamlarını kast edecek şekilde kullanma sanatıdır.

bu söz sanatının tevriye'den farkı uzak anlamını kast etmeyip tüm anlamlarını kast etmesidir. iki ya da daha fazla anlam barındırabilir.