Nedense hiç sevmem. Eğer ki filmini izlediyseniz ve anlatılan gerçekse bu kadın da en az diego kadar az değildir.