Şair ve yazar. 1 Ocak 1971, Konya doğumlu. Konya İnönü İlkokulu (1979), Ilgın İmam-Hatip Lisesi (1986) ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1991) mezunu. Çalışmalarını Ankara’da öğretmenlik yaparak sürdürdü. Kökler dergisinin yayın yönetmenliğini üstlendi. Özellikle Cumhuriyet dönemi şairleri üzerine inceleme, araştırma ve eleştiri yazıları yazdı.

İlk şiiri “Güz Alazında Uçuşan Kar Beyazlığı”, Yeni Taşova gazetesinin sanat eki olarak çıkan Kültür-Edebiyat dergisinde (Mart 1990) yayımlandı. Şiirleri ile yazıları sonraki yıllarda; Ayane, Dergâh, Yedi İklim, Kayıtlar, İkindi Yazıları, Yarın Edebiyat, Bumerang, Hece, Çerağ, Edebiyat Ortamı, Atlılar, Okuntu, Huruç, Ülke, İslâmiyat, İktibas, Kökler ve Mostar dergileri ile Tutanak ve Yeni Şafak gazetelerinde yayımlandı.

“Şair, şiirin en belirgin unsurlarından biri olarak görülmesi gereken ‘imgeye yönelim’de ve ‘imgeyi merkeze almak’ta kayıtsız kalınamayacak bir performansı sahipleniyor. (…)

“Osman Özbahçe, gerek söyleyiş biçimi ve şiirsel edâsı, gerek algı formlarına yüklediği çağrışım / anlam kümeleri, gerekse oluşturmaya çalıştığı estetik ‘dünya’nın çeperlerine yığdığı şiirsel tatlar bakımından ‘kendisi’ olacak bir dokunun vericisiyse de; yine de kimi şiirler boyunca flu bir İsmet Özel etkisi gözden kaçacak gibi değil.” (İhsan Deniz)

“Özbahçe’nin şiirleri dünyanın saldırısını üzerinde hisseden, ancak bu dünyayı anlaşılır ve algılanabilir hale getirmeyi temel meselesi sayan bir bireyliğin sancılarıyla motive olmuştur. Gerçeklikle gerilmiş bir ‘benlik’, bunun için, hemen her zaman bir mizaç halinde karşımıza çıkar. Mizacın şiire aksedişi öznenin tavır ve duruşlarıyla dolayımlanır. Uzun Yürekli Nehir’deki şiirler hayatı temaşa eden bir ben ve bu temaşayla alabora olmuş bir öznelliğin dışavurumudur.” (Ali K. Metin)

ESERLERİ:

ŞİİR: Uzun Yürekli Nehir (1999), Düşmanlık (2004), Kral (2006).

BİYOGRAFİ: Çağının Mimarı Mimar Sinan (2003).

ÇOCUK KİTABI: Kitabımı Öğreniyorum (2005).
''Nen var Zeze?”
”Hiç. Şarkı söylüyordum.”
”Şarkı mı söylüyordun?”
”Evet.”
”Öyleyse ben sağır olmalıyım.”
İnsanın içinden de şarkı söyleyebildiğini bilmiyor muydu yoksa? Bir şey demedim. Bilmiyorsa bunu ona öğretmeyecektim.
"Evi Nepal'de kalmış, Slovakyalı salyangozdur ruhum."
İsmet Özel- Celladıma Gülümserken
“En değerli iş insana yatırım” inancında.
Klasik eserlerden edindiği heyecanı, her yaştaki gençlerle paylaşmak
hayat tarzı.
"Ruhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden?
Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu?
Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden?
Sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu..."
"Birini güzel olduğu için sevmezsin ki,sen sevdiğin için güzel olur o."

Küçük Prens, Antoine de Saint-Exupéry
Seçkin bir kimse değilim
İsmimin baş harfleri acz tutuyor
Bağışlamanı dilerim..
Cahit Zarifoğlu
Hangi çiçek, diğerini “sarı açtı” diye ayıplar?
Hangi kuş, “farklı ötünce” diğerine yasak koyar?
Derisinden, dilinden ötürü öldürülüyor insanlar.
Ah insanlar! Her şeyi bulup kendini bulamayanlar
'yeni kurulmuş diyeni' var. 'Neymiş' diye soranı çok. Sosyal medyası aldı yürüyor .d ünlü olmak isteyen, gelsin :) senin de yıldızın parlasın :D
www.mahikitap.com
Hayatın sıradanlığı içinde kaybolmak, insanın kendine yapacağı en büyük haksızlıklardan bir tanesidir.
* İyi İnsanlar Nerede kitabından alıntı...
Bir at arabasının tekerleği, atın durmasına hasret,
At, arabacının uykusuna hasret,
Arabacı ölüme hasret.
Entry deneme yapılıyor. Çalışma başlangıç
twitter


Okuduğum şiiri görmek için tıklayın video

başarıya ulaşmak için attığınız her adım bir girişim bu adımları atan da girişimcidir. Başarılı olan da iş adamı
Şair ve yazar. 1975 yılında Konya Seydişehir’de dünyaya geldi. İlkokulu Seydişehir’de, ortaöğrenimini Konya’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu. Ardından 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Cahit Zarifoğlu’nun Çocuk Kitaplarında Temel Değerler” konulu teziyle yüksek lisansını 2007 yılında tamamladı.
Edebiyat ve sanat çalışmalarına lise yıllarında başladı. Üniversite yıllarında Turnusol Edebiyat dergisini çıkarttı.
İlk şiiri 1995 yılında yayımlandı.
Üniversite hayatında tek sayı süren Turnusol Edebiyat dergisini çıkarttı.
Bumerang Kültür Sanat Dergisinin (3 sayı) editörlüğünü yürüttü.

Dergâh, Hece, Kaşgar, Karagöz, Kökler, Kırağı, Aşiyan, Çerağ, Mahalle Mektebi, Aşkar, Edebiyat Ortamı, Ücra, Edebiyat Sokağı, Kırklar, Kırknar, Bumerang gibi edebiyat-sanat dergilerinde şiir, eleştiri ve denemeleri yayımlandı.
Şiir kitapları ve çocuklar için yazdığı eserleriyle bilinmektedir. Şiir üzerine zaman zaman değerlendirme ve eleştiri yazılarıyla da modern şiirimize katkı sunmaya devam etmektedir.
Beyaz Bulut Çocuk dergisinin uzun süre şiir editörlüğünü üstlendi.
2012-2013 yılları arasında Diyanet Çocuk dergisinin koordinatörlüğünde bulundu.
Yayıncılık, editörlük, sanat yönetmenliği, düzeltmenlik gibi alanlarda da çalışmalarına devam etmektedir.
Ülke çapında yüzlerce okulda çocuklar ve gençlerle söyleşti.
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından, “Kuşların Kalbine Dokunmak” isimli eseriyle 2016 yılında çocuk edebiyatı ödülüne layık görüldü.
siirdenyana.com sitesinin sahibi ve yönetmenidir.

ESERLERİ;
Şiir
Renga (Şiir, Ebabil Yayınları, Ankara, 2007)
Cezbede Bir Narsist (Şiir, Ebabil Yayınları, Ankara, 2012)
Arınma Festivali (Şiir, Ebabil Yayınları, Ankara, 2014)
Uçurumlar Bestecisi (Şiir, Hece Yayınları, Ankara, 2017)
Vaktinde Firar (Şiir, Hece Yayınları, Ankara, 2019)
Kuşlar Attâya Gider (Çocuk Şiirleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009)
Kumbarama Dolan Şiirler (Çocuk Şiirleri, Çimke Yayınları, Konya, 2012)
Çocuklar Gibi Güzel Şiirler (Çocuk Şiirleri Antolojisi, Üç Elma Yayınları, Konya, 2005)
Bir Şiir Sana Bir Şiir Bana (Toplu Çocuk Şiirleri, Nar Yayınları, İstanbul, 2015)
Mesnevi’den Seçmeler (Şiirli Hikâyeler, Nar Yayınları, İstanbul, 2015)
Hayatıma artık sahip olmadığım bir inancın hala hükmettiğini düşünüyorum, çünkü inanç kaybolup gitse bile hala o tuhaf etkisini devam ettiren bir olgudur.
|Renan

İrade Terbiyesi, Jules Payot
Mustafa Kutlu romanı. Filmi de çok güzeldir.

"Solunan hava, yüzülen su, oturup kalktığın insan, yürüdüğün yol seni değiştirir."
"Bizim gibi basit ve ölümlü insanlar, en nihayetinde kaybediyordu." - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski – Kumarbaz
Ferdinand başını gökyüzüne kaldırdı, yeryüzünde insanoğlu için kendi yasasının dışında bir yasa olmadığını ve hiçbir şeyin birine bağlı olmak kadar insanı hayata bağlamadığını hissetti.

Mecburiyet, Stefan Zweig